lunes, 6 de diciembre de 2010

Altas capacidades: Criterios de Clasificación

1.-Superdotado.
           *CI 130 ou superior.
           *PC 75 ou superior en Problemas numérico-verbais,  Matrices lóxicas, Cálculo Numérico, Relacións analóxicas, Memoria Visoauditiva
           *Creatividade.

2.-Talento
2.1. Simple. PC 95 ou superior nunha única aptitude.
                  2.1.1. Verbal.

                  2.1.2. Matemático.
                  2.1.3. Lóxico.

                  2.1.4. Social.
                  2.1.5. Creativo.
2.2.- Múltiple. PC 95 ou superior en varias aptitudes.
2.3. Complexo. PC 80 ou superior en varias aptitudes.
             2.3.1. Académico. PC 80 ou  superior en Problemas númerico-verbais, Relacións analóxicas, Memoria Visoauditiva 

             2.3.2.-Figurativo. PC 80 ou superior en Relacións analóxicas, Cálculo numérico.
             2.3.3. Figurativo-artístico. PC 80 ou superior en Relacións analóxicas, Cálculo numérico, Creatividade.
             2.3.4. Conglomerado. Combinación dun talento simple o complexo cun talento complexo.

3. Brillante. CI 116-129 sin presentar ningún talento.

No hay comentarios: