jueves, 26 de enero de 2017

Neurodidáctica na Práctica


Chema Lázaro dá asociación NIUCO (Mollándonos por un novo modelo de aprendizaxe) deleitounos cunha proveitosa charla de formación non curso de organizado polo CFR de Vigo non curso 16/17 titulado Metodoloxías activas e inclusivas convidado pola asesora Maite Díaz.
Chema compaxina a sua actividade docente nun colexio de primaria co seu traballo na Universidade. É alumno do Neuropsicólogo José Ramón Gamo, que xa tivemos a oportunidade de coñecer nun curso anterior en Santiago de Compostela.
Desta charla recollo, co seu permiso explícito, algunhas diapositivas nas que sinala as diferenzas entre as ESCOLA TRADICIONAL e a ESCOLA NEURODIDÁCTICA. 
Durante a charla foinos introducindo  cunha metodoloxía cooperativa e gamificada nas aportacións dá Neurociencia en varios aspectos dá aprendizaxe e o xeito de levalos a aula: como o circuíto neurobiolóxico dá motivación, os 7 pasos para conseguir a motivación (D.A.S.), outros 7 pasos para conseguir unha memoria significativa, o cerebro gamificado, os tres pasos para ter un equipo neurodidáctico e por último o proceso de aprendizaxe baseado na neurodidáctica.

O feito de que nos colexios aposten pola investigación e innovación coma o de Chema Lázaro é toda unha boa noticia e, se o fan dá man dás Universidades, moito mellor.
Porque do mesmo xeito que os vellos hospitais pasaron a ser novos Complexos Hospitalarios Universitarios, como o Álvaro Cunqueiro de Vigo, para favorecer a creación de equipos de investigación nos centros médicos; do mesmo xeito poderían crearse Complexos Escolares  Universitarios onde se favorecera a creación de equipos  de investigación e  innovación educativa nos colexios. Xa que a práctica dá medicina está baseada en moitas ciencias (bioloxía, xenética,  neuroloxía, etc) a práctica educativa tamén está baseada noutras ciencias como a psicoloxía , pedagoxía, neurociencia, filosofía, socioloxía, etc.). Como sinala Francisco Moura (2013): "Neuroeducación. Só se pode aprender aquilo que se ama" ( pax.181):
"Las sociedades occidentales tienen un necesidad clara de crear un nuevo foco que ilumine, potencie y ponga en estudio la formación del pensamiento crítico y creativo, es decir, una educación y una enseñanza reorientadas hacia ese pensamiento que lleva a alcanzar un conocimiento crítico  por lo verdaderamente desconocido, el logro de lo auténticamente nuevo. Y esto debería comenzar en las escuelas, que es donde todavía no se enseña. Y digo en las escuelas, porque es allí donde realmente se inicia todo. Y solo si nace allí, en los colegios, puede alcanzar con pie firme las universidades. Y en estas últimas reformarlas, principalmente en lo que se refiere a la docencia, pero también a la propia investigación.”

Os Departamentos de Orientación Educativa dá comarca de Vigo estamos na procura de espazos e ou tempos que faciliten ou uso dás ciencias educativas na vida escolar. E agradezo as achegas dous meus compañeiros/as dá asociación Faro dás Cíes que de xeito altruísta nos xuntámos polas tardes para facer "equipo" non desenvolvemento de máis "pensamento científico" e menos "pensamento máxico" nas nosas escolas; así como o fornecemento do profesorado innovador que día a día loita contra as múltiples forzas inmobilistas. 

Fuente: Chema Lázaro, “Neurodidáctica en la práctica”. NIUCO. Mojándonos por un nuevo modelo de aprendizaje. 

  Páx.           Título das diapositivas  enlace as diapositivas 
 1.     Neurodidáctica na práctica
 2.     As claves cerebrais da aprendizaxe. O cambio cultural para un cambio educativo
 3.     Diferenzas entre escola neurodidáctica e escola tradicional
 4.     1. Comunicación
 5.     2. Contidos
 6.     3. Arquitectura da aula
 7.     Arquitectura da aula neurodidácitca
 8.     4. Tarefas
 9.     5. Memorias
 10.     6. Avaliación
 11.     Como levalo á aula? 1. Preceptos básicos
 12.     Como levalo á aula? 2. Metodoloxías
 13.     Circuíto neurobiológico da motivación
 14.     7 pasos para conseguir a motivación na aprendizaxe (D.A.S.)
 15.     7 pasos para conseguir unha memoria significativa segundo Roberto Rosler
 16.      Funcións executivas
 17.      Cerebro gamificado. Que pasa no noso cerebro cando xogamos?
 18.      Como levalo á aula? 3 pasos para ter un equipo neurodidáctico
 19.      Proceso de aprendizaxe baseada na neurodidáctica

Paulino Igrexas Martínez
Presidente dá Asociación Educativa de Orientación Escolar "Faro das Cíes"

No hay comentarios: